Viện phương đông

3 năm trước

Bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.

Để mở rộng một số chương trình đào tạo và bồi dưỡng về ngôn ngữ văn hóa, nghệ thuật Âm thanh và Truyền thông, ngày 13-7-2020 Viện trưởng viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông đã kí quyết định bổ sung Nhà báo, Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Nghiêm Nhan vào Hội đồng Khoa học của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.

Powered by Froala Editor


 

Ngoài trách nhiệm là Ủy viên hội đồng Khoa học, Nhà báo, Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Nghiêm Nhan còn đảm nhiệm vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa Quốc tế của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông. Câu lạc bộ là nơi giao lưu, gặp gỡ của các đại sứ Việt Nam đã và đang làm việc ở nước ngoài cũng như các đại sứ nước ngoài đã và đang công tác tại Hà Nội với mục đích chung tay xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia và xây dựng một nền văn hóa Việt Nam hiện đại, vừa hội nhập khu vực, quốc tế, vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

Powered by Froala Editor