Viện phương đông

4 năm trước

Họp Hội đồng Khoa học và Ban Biên tập tạp chí Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.

Sáng Thứ Năm, 11 - 6 - 2020, tại Cơ sở 1, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông đã tiến hành họp Liên tịch giữa Hội đồng khoa học và Ban Biên tập tạp chí của Viện.

Powered by Froala Editor

Tham dự có Ban lãnh đạo viện cùng 20 Ủy viên của Hội đồng khoa học và Ban Biên tập tạp chí.

Mở đầu cuộc họp, PGS, TS Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông báo cáo trước Hội đồng về tình hình hoạt động của Viện thời gian vừa qua, thông báo thành tích đạt được của các học viên được đào tạo tại Viện. Tiếp đó, Viện trưởng trình bày định hướng phát triển, đề xuất các kế hoạch, mục tiêu của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông trong giai đoạn 2020 - 2025.

Trong phần thảo luận, các Ủy viên Hội đồng Khoa học đã thảo luận sôi nổi các vấn đề thực tiễn trong việc xây dựng, phát triển Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông trong thời gian trước mắt và lâu dài.

 

Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông thông báo về tình hình hoạt động của Viện thời gian qua.
 
Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông trao đổi về sự hợp tác giữa Hội Nam Y Việt Nam và Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông trong thời gian tới.
PGS, TS Nguyễn Xuân Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông góp ý về phương hướng đào tạo của Viện trong một số khoa chuyên môn (thứ ba từ trái sang).

 

GS, TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ Trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông trao đổi về vấn đề quy hoạch tổng thể của Chính phủ và xây dựng phương án nghiên cứu văn hóa môi trường.

 

PGS, TS Trần Lê Bảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ĐHSP HN, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông phát biểu ý kiến về việc thành lập khoa Văn hóa tâm linh (thứ ba từ trái sang).
PGS, TS, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Sơn, Giảng viên Cao cấp trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông bàn về phương thức đào tạo các học viên chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc phương Đông (thứ hai từ phải sang).

 

Nhà nghiên cứu Văn học Trần Hinh, nguyên Phó chủ nhiệm khoa Văn ĐH KHXH&NV HN, Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông có ý kiến thảo luận về phương hướng xây dựng khoa Nghệ thuật Âm thanh và Ngôn ngữ truyền thông (thứ hai từ trái sang).


Các Ủy viên tham dự cuộc họp (từ trái sang): GS, TS Đào Xuân Học; Dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Đoàn; Nhà nghiên cứu VH Trần Hinh; Nhà phê bình VH Bùi Việt Thắng; Phó Viện trưởng Đỗ Thị Vân; PGS, TS Nguyễn Thị Phương Thùy.
Các Ủy viên tham dự cuộc họp (từ trái sang): PGS, TS Nguyễn Hữu Đạt; TS Lương Thị Thanh Hải; PGS, TS Nguyễn Thị Thanh Hương; TS Phan Văn Bình; PGS, TS Nguyễn Xuân Hòa; PGS, TS, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Sơn; PGS, TS Trần Lê Bảo.

 

 

 


 

  

 
 Powered by Froala Editor