Viện phương đông

3 năm trước

Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt tham dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Nam y

Sáng 22-10 tại Hà Nội, nhận lời mời của Hội Nam y Việt Nam, PGS.TS, Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt đã đến dự Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Hội và Lễ biểu dương các thầy thuốc Nam tiêu biểu năm 2020.

Powered by Froala Editor

PGS.TS,Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự Lễ biểu dương thầy thuốc Nam tiêu biểu 2020.


Hội Nam y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 825/QĐ-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.

Lương y Nguyễn Đức Đoàn, Ủy viên hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.


Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, TTƯT, DSCK II, Lương y Nguyễn Đức Đoàn cũng là Ủy viên Hội đồng Khoa học của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.


Powered by Froala Editor