Viện phương đông

4 tháng trước

BAN ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

1. Lịch giảng dạy

2. Đề cương chi tiết 

Powered by Froala Editor

BAN ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

  1. Lịch giảng dạy bắt đầu tiến hành từ 8/11/2023.
  2. Tổ trưởng môn Tiêng Việt  thông báo ngay cho các giáo viên tham gia giảng dạy.
  3. Giờ lên lớp và thực hành:  áp dụng theo Đề cương chi tiết của môn học (xem phía dưới).
  4. Tổ trưởng cần chuẩn bị tài liệu kỹ trước khi kiểm tra tiến độ

LỊCH GIẢNG DẠY CHO CÁN BỘ NỘI VỤ CU BA

 

Tuần

 

Thời gian

 

Ghi chú

 

1

 

Từ 8/11/2023 đến  17/11/2023

 

 

2

 

Từ 20/11/2023 đến  124/11/2023

 

 

3

 

Từ 27/11/2023 đến  01/12/2023

 

 

4

 

Từ 4/12/2023 đến  8/12/2023

 

 

5

 

Từ 11/12/2023 đến  18/12/2023

 

 

 

6

 

Từ 18/12/2023 đến  22/12/2023

 

 

7

 

Từ 18/12/2023 đến  22/12/2023

 

 

8

 

Từ 1/1/2024 đến  5/1/2024

 

1/1/2024: Nghỉ lễ

 

9

 

Từ 8/1/2024 đến  12/1/2024

 

 

10

 

Từ 15/1/2024 đến  19/1/2024

 

 

11

 

Từ 22/1/2024 đến  25/1/2024

 

 

25/1

 

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

VIỆN NGÔN NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TIẾNG VIỆT TỪ A0 ĐẾN B2 THEO 

KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÀNH CHO CÁN BỘ CU BA

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-T01-NNTH 

ngày      tháng       năm 2023 của Giám đốc Học viện An ninh nhân dân)

 

1. Thông tin chung 

- Tên môn học: Tiếng Việt

Áp dụng cho chương trình bồi dưỡng

- Số đơn vị học trình: 70

- Điều kiện tiên quyết: Không

Phân bổ thời gian: 

+ Lý thuyết: 486 tiết

  • Thảo luận, thực hành, bài tập: 316 tiết
  • Ôn tập, kiểm tra, đánh giá: 110 tiết
  • Tự học, tự nghiên cứu:  650 tiết

2. Thông tin về đơn vị quản lý và giảng dạy

2.1. Đơn vị quản lý, sử dụng chương trình

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân.

2.2. Giảng viên

Stt

Họ và tên

Học vị

Chuyên ngành

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Phương Thùy

PGS.TS

Ngôn ngữ học

 

08 6697726

2

Đào Thị Thanh Lan

PGS.TS

Ngôn ngữ học

 

0346138611

3

Nguyễn Liên Hương

TS

Ngôn ngữ học

 

0948 875037

4

Hoàng Đăng Trị

TS

Ngôn ngữ học

 

0979 379161

5

Triệu Thị Mỹ Tiên

CN

Ngôn ngữ học

 

0832961116

3. Mô tả môn học

Môn học tiếng Việt từ A0 đến B2 gồm 4 học phần là: A1, A2, B1, B2. Mỗi học phần được thiết kế các bài giảng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp học viên từng bước nắm được các kiến thức và kỹ năng giao tiếp tiếng Việt. Các học phần được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa để người học từng bước được nâng cao kiến thức theo hệ thống liền mạch nhằm giúp người học tiếp cận được các vấn đề cơ bản liên quan đến đời sống, khí hâụ, phong tục, tập quán, pháp luật...và đất nước, con người Việt Nam.  

4. Mục tiêu của môn học

4.1. Về kiến thức

     Cung cp cho người học các kiến thức cơ bản về tiếng Việt về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Sau khi kết thúc khoá học, người học sẽ nắm được các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt ở trình độ trung cấp; để có thể  tiếp tục học lên bậc cao hơn về tiếng Việt. 

4.2. Về kĩ năng

  Giúp cho người học làm quen với bốn kỹ năng: nói, nghe, đọc, viết tiếng Việt bằng tiếng Việt. Kết thúc bậc học, người học có thể sử dụng  được tiếng Việt trong giao tiếng hàng ngày, đọc và viết được các bài luận có độ dài trung bình (từ 1000 chữ đến 1200 chữ) bằng tiếng Việt.

4.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

   Chương trình giúp người học có năng lực tự chủ để giao tiếp tiếng Việt trong các tình huống khác nhau như: làm quen, tự giới thiệu bản thân và gia đình, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, giao tiếp hành chính, ngoại giao....ở mức không quá khó. 

5. Nội dung chi tiết 

Học phần AO - A1

 

 

 

Phần 1  

THỰC HÀNH PHÁT ÂM TIẾNG VIỆT

 

Só tiết

Bài 1

1. Tập phát âm:  - các nguyên âm a, ă, â; i, ê, e 

                 - các phụ âm m, b, p; t, đ, d

2. Tập ghép và đọc các tổ hợp âm 

3. Tập phát âm thanh điệu: ngang, huyền

4. Tập đối thoại: ở sân bay

5. Ngữ pháp: Làm quen với cấu trúc đây là…, kia là…

4

Bài 2

1. Tập phát âm:  - các nguyên âm u, ô, o; ie (ia, ya)

                 - các phụ âm n, k (c, q), ch, nh, ng/ngh

2. Tập ghép và đọc các tổ hợp âm 

3. Tập phát âm thanh điệu: sắc, nặng 

4. Tập đối thoại: ở khách sạn, ở công ty

5. Ngữ pháp: Cách hỏi tên, quốc tịch

4

Bài 3

1. Tập phát âm:

  - các nguyên âm ư, ơ; ươ, ưa; bán nguyên âm w

  - các phụ âm v, s, x, r, th

2. Tập ghép và đọc các tổ hợp âm 

3. Tập phát âm thanh điệu: thanh ngã và thanh hỏi

4. Tập đối thoại: Khai báo hải quan

5. Ngữ phá

  - cách dùng từ phải

  - cách hỏi: mấy giờ? ở đâu?; có… không?

4

Bài 4

1. Tập phát âm: - các nguyên âm: uô, ua 

                 - các phụ âm: l, tr, h, kh, ph   

2. Tập ghép và đọc các tổ hợp âm 

3. Tập phát âm các thanh điệu: ngã, hỏi

4. Tập đối thoại: Mua vé máy bay

5. Ngữ pháp: - cách hỏi:  mấy lần? lần thứ mấy?làm gì?

4

 

 

Phần 2  

THỰC HÀNH GIAO TIẾP TIẾNG VIỆT

 

 

CHƯƠNG  1

1. Hội thoại:                           Đón khách ở sân bay 

                                               Làm quen

                                        Khai báo tạm trú

2. Ngữ pháp: 

  - Câu hỏi với: từ ?; cụm từ phải không?

  - Cách giới thiệu họ, tên

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: 

  - Đọc chính xác các thanh điệu

  - Nghe và điền dấu thanh điệu 

5. Bài tập về nhà        

6

CHƯƠNG  2

1. Hội thoại:                               Căn hộ tôi thuê 

                                                       Gia đình tôi                          

2. Ngữ pháp:

   - Cách dùng các từ: rất, quá, lắm, bằng, của, nào                    

   - Cách nói “xin lỗi’, “cảm ơn”

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm các từ khó 

5. Bài tập về nhà        

           

6

 

CHƯƠNG  3

1. Hội thoại:                      Bạn học tiếng Việt ở đâu 

                                                 Tôi muốn thuê nhà.

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: muốn, có, đã

  - Cách dùng câu hỏi: “có… không?”; “đã… chưa?” 

  - Cách hỏi ngày, tháng

3. Thực hành giao tiếp

4. Luyện phát âm: 

  - Luyện đọc: lớp học tiếng Việt của tôi

  - Luyện phát âm các thanh: sắc, hỏi, ngã, nặng   

5. Bài tập về nhà                 

 

6

CHƯƠNG  4

1. Hội thoại:                            Bài học hôm nay 

                                                Thờì tiết ở Việt Nam

2. Ngữ pháp: 

  - Cách dùng các từ: khá, nhất, cũng, mới, cùng

  - Cách dùng câu hỏi với: nào? vì sao? thế nào?

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: 

  - Luyện đọc                        Phòng ở của Emma

  - Nghe và phân biệt nguyên âm đơn và nguyên âm đôi

5. Bài tập về nhà         

 

6

ÔN TẬP

                    (Từ chương 1 đến bài chương 4)

3

 

CHƯƠNG  5

1. Tập đọc 

        Bài đọc: Mùa hạ và mùa đông ở Việt Nam

 

2. Ngữ pháp: 

  - Cách dùng các từ: cả, mỗi, chỉ

  - Cách dùng các từ : này, kia, đây, đấy, đó

3. Luyện tập:

  - Tập đối thoại            Tôi rất thích học tiếng Việt

4. Luyện phát âm:

  - Nghe đọc các từ và nhận diện các các nguyên âm 

  - Đọc và tập trả lời câu hỏi: Mùa xuân ở Việt Nam

 5. Bài tập về nhà      

              

6

CHƯƠNG  6

1. Tập đọc và trả lời câu hỏi 

            Bài đọc: Tết Nguyên đán ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ hỏi: đâu, bao lâu 

  - Cách dùng các từ chỉ lượng: mấy, bao nhiêu

  - Kiểu câu: “giá của A là …” , “A được gọi là …”

3. Luyện tập

  - Tập đối thoại:            Tôi rất thích Tết Việt Nam

                                       Bạn sang Việt Nam khi nào?

4. Luyện phát âm:

  - Nghe và phân biệt các nguyên âm 

  - Luyện đọc:                        Mùa thu ở Việt Nam                 

5. Bài tập về nhà 

 

6

CHƯƠNG  7

1. Hội thoại:                 Bạn gặp bác sĩ chưa?

                      Ốm phải uống thuốc và kiêng kỹ 

2. Ngữ pháp:

  -     Cách dùng các từ: bị, được, nên

  - Cách dùng câu hỏi: khi nào? bao giờ?

  - Kiểu câu: A cứ B

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: 

  - nghe và phân biệt nguyên âm uư               

  - Luyện đọc các từ khó phát âm 

5. Bài tập về nhà      

6

CHƯƠNG  8

1. Tập đọc và Đối thoại     

                                            Lớp học của tôi 

                               Bạn là người nước nào 

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: thuộc, về

  - Cách dùng cặp từ: từ… đến…

  - Cách dùng cấu trúc: A hay B

3. Luyện tập: 

  - Tập nghe - ghi                   Tôi mới học tiếng Việt

  - Luyện đọc                         Bệnh viện ở Hà Nội

4. Luyện phát âm:              

  - Nghe, phân biệt thanh hỏi và thanh ngã

  - Luyện đọc bài đọc và các từ khó

5. Bài tập về nhà      

6

ÔN TẬP

                           

           ( Từ chương  chương  9)

 

4

 

Học phần A1- A 2

 

CHƯƠNG  9

1. Hội thoại                                Đến lớp bằng gì?

                                       Giao thông ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: chứ, sao, vâng, ạ

  - Cách dùng động từ: theo, sợ

3. Luyện tập

                     Luyện đọc           Mùa xuân ở Việt Nam

4. Luyện phát âm:

  - Luyện phát âm các từ có nguyên âm đôi ,

  - Nghe và nhận diện các nguyên âm đơn…

5. Bài tập về nhà                    

 

8

CHƯƠNG  10

1.Hội thoại và Tập Đọc - Hiểu 

                                             Món ăn đặc sản ở Hà Nội

                                      Văn hóa ẩm thực Việt Nam

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: chung, riêng, nhỉ, nhé, rồi                                                       

  - Cách dùng cụm động từ: hợp với

  - Cách sử dụng cấu trúc: “vừa..vừa…”

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm:

  - Phát âm rõ các từ có vần oaau

  - Đọc và nhận diện các từ có âm đệm w và bán nguyên âm cuối           

8

CHƯƠNG  11

1. Tập Đọc - Hiểu văn bản                 Đất nước Việt Nam        

2. Ngữ pháp:

   - Cách dùng các từ: định, còn

   - Cách dùng động từ: gồm

   - Cách sử dụng cấu trúc: A so với B

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm:

  - Phát âm rõ các tổ hợp âm có âm gần giống nhau êu,iu 

 

8

 

 

CHƯƠNG

      12      

1. Đối thoại và Tập nghe - ghi: 

                                     Thủ đô của Việt Nam

2. Ngữ pháp:

   - Cách dùng các từ: hẹn, hãy

   - Cách dùng cụm từ: phần lớn là

   - Cách dùng kiểu câu: A được gọi là B

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: Nghe và phân biệt các âm: ưu, iêu

 

 

8

 ÔN TẬP     

                   (Từ chương 11 đến chương 14)

4

 

CHƯƠNG  13

1.Hội thoại                                Mua hàng

                        Mình đi siêu thị bằng xe đạp

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các hư từ: đi, rồi 

  - Cách dùng so sánh ngang bằng

  - Cách dùng so sánh hơn 

3. Luyện tập

4. Luyện ngữ âm: Luyện nghe - ghi: Giao thông ở Hà Nội 

 

8

CHƯƠNG  14

1. Hội thoại                            Du lịch ở Việt Nam

                                                Cảnh đẹp ở Việt Nam

2. Ngữ pháp

  - Cách dùng các từ:xong, nhất

  - Cách dùng động từ: nhất định

  - Cách dùng kiểu:  A là biểu tượng cho B

3. Luyện tập: Tập đọc - hiều văn bản

                                      Khách du lịch đến Việt Nam                        

4. Luyện ngữ âm: 

  - Luyện nghe - ghi 

  - Nghe và phân biệt các tổ hợp âm gần giống nhau:

    ắc, oắc  

            

8

CHƯƠNG  15

1. Tập đọc - hiểu văn bản    Du học ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng đt, cụm đt: theo, buộc phải

  - Cách dùng cụm từ nhấn manh: ngày càng, chủ yếu là 

3. Luyện tập     

  - Thực hành đối thoại                                                                                         

4. Luyện ngữ âm: 

  - Nghe và phân biệt âm uyê

 

8

CHƯƠNG  16

 

1. Tập nghe - ghi                 Văn hóa Việt Nam

2. Luyện hội thoại      

                                        Tôi sang Việt Nam du học

                                        Đặt tiệc sinh nhật (dã ngoại)

                                    Mua quà sinh nhật (dã ngoại)

3. Ôn tập ngữ pháp                     

                              

8

CHƯƠNG  17

1. Đối thoại:                 Tôi thích đầu tư vào Việt Nam    

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng cụm động từ: đầu tư vào

  - Cách dùng cụm từ chỉ thời gian: trước khi, sau khi

  - Cách sử dụng cặp từ: trước khi… đã…. 

3. Luyện tập: nghe - ghi 

                                             Hà Nội xưa và nay                                                                                          

4. Luyện phát âm: 

    Đọc thật rõ ràng, chính xác các từ có âm iuy

                 Bài đọc               Vai trò của doanh nghiệp

 

8

 ÔN TẬP     

           (Từ chương 16 đến Chương 20)

 

4

CHƯƠNG  18

1. Tập đọc - hiểu                  Sông ngòi ở việt Nam    

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng từ: nguồn

  - Cách dùng cụm động từ:  đổ về

  - Cách sử dụng cặp từ:  “… đã… là…” 

                                     “ … không những… mà còn” 

3. Luyện tập: Tập nói chuyện qua điện thoại  

                                            Mưa lũ đột ngột quá                                                                                          

4. Luyện ngữ âm: phân biệt các từ có âm iê, uyê uya

 

8

CHƯƠNG  19

1.Tập viết văn bản

             Tập viết thư : Tham quan Chùa Hương

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng từ: để

  - Cách dùng cụm động từ: nằm ở

  - Cách sử dụng các cặp từ: “ vì… nên…” , càng… càng…

3. Thực hành:

  - Luyện nghe - ghi            Du lịch tour và Du lịch bụi

  - Luyện nói theo nội dung bài nghe - ghi

4. Luyện ngữ âm: 

  - Nghe và phân biệt các âm ac và oac

  - Nghe và phân biệt các âm ai và ay

8

CHƯƠNG  20

1. Hội thoại:                   Đây là phòng khám nội khoa

                                       Bạn nên gặp bác sĩ

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng từ kèm: tự

  - Cách dùng động từ: tư vấn

  - Cách sử dụng cụm từ chỉ thời gian: trước hết

  - Cách sử dụng cặp liên từ: nếu… thì…

3. Luyện tập                     

4. Luyện ngữ âm: Nghe và phân biệt các âm oăcoăt

8

CHƯƠNG  21

1. Tập đọc - hiểu văn bản: 

                               Bài đọc: Đầu tư ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các liên từ: rằng, mà

  - Cách sử dụng cụm từ: Một trong những

  - Cách sử dụng cặp liên từ: trong khi… thì…

3. Luyện tập: Tập viết đoạn văn                     

4. Luyện ngữ âm: Nghe và phân biệt các âm iên và iêng

8

CHƯƠNG  22

1. Tập nghe - ghi:                                Chợ hoa Hà Nội

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng từ: đặc biệt

  - Cách sử dụng cụm từ: lúc nào cũng

  - Cách sử dụng cặp liên từ: cả… lẫn…

  - Cách sử dụng: A nói chung và B nói riêng

3. Luyện tập: Tập viết đoạn văn                     

4. Luyện phát âm các từ có uơ  ua

8

ÔN TẬP

                                 

                        (Từ Chương 2 đến bài 26)

 

4

Kiểm tra

 

Tiến độ

40

 

 

 Học phần A2-B1

 

     CHƯƠNG 1

  MÔI  TRƯỜNG     VÀ  SỨC  KHỎE

 

1. Hội thoại       PHẢI ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT ĐIỀU ĐỘ                                    

2. Ngữ pháp 

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

28

CHƯƠNG 2

MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE

(Tiếp theo)

1. Bài đọc                                  THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG  

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

28

CHƯƠNG 3

BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM

1. Hội thoại          NGƯỜI VIỆT NAM RẤT THÂN THIỆN                     

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

28

     CHƯƠNG 4

BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT NAM 

(tiếp theo)

1. Bài đọc:                       VĂN HÓA LÀNG Ở VIỆT NAM     

2. Ngữ pháp: 

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

28

CHƯƠNG 5

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

 

1. Bài đọc  VIỆT NAM LÀ MỘT THỊ TRƯỜNG HẤP DẪN

2. Ngữ pháp 

3. Thực hành

    Bài tập về nhà                     

28

 

  CHƯƠNG 6

  ÔN TẬP 

   (từ bài 1 đến bài 5)

 

1. Bài đọc                                           GẶP LẠI BẠN CŨ

2. Luyện cách dùng từ

3. Luyện cách dùng các kiểu kết cấu

    Bài tập về nhà                     

28

CHƯƠNG 7

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI

(tiếp theo)

1. Hội thoại         XÃ HỘI VIỆT NAM ĐANG THAY ĐỔI 

                            RẤT MẠNH        

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

28

 CHƯƠNG 8

        THỂ THAO 

      VÀ DU LỊCH

 

1. Bài đọc                  YÊU BÓNG ĐÁ ĐẾN CUỒNG NHIỆT

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

 28

 

Học phần B1-B2

CHƯƠNG 9

        THỂ THAO 

      VÀ DU LỊCH

(tiếp theo)

1. Hội thoại                 DU LỊCH GẦN VÀ DU LỊCH XA         

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

28

CHƯƠNG 10

           ĂN UỐNG

      VÀ SINH HOẠT

 

1. Bài đọc               NGHỆ THUẬT ẨM THỰC HÀ NỘI

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG 11

           ĂN UỐNG

      VÀ SINH HOẠT

(tiếp theo)

1. Hội thoại               ĐỜI SỐNG SINH HOẠT Ở HÀ NỘI      

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG 12

  ÔN TẬP 

  (từ bài 11 đến bài 15)

 

   Dã ngoại                 MUA BÁN Ở CHỢ CÓC          

1. Hội thoại     CHÚNG TÔI CÙNG ĐI MUA THỰC PHẨM      

2. Luyện cách dùng từ

3. Luyện cách dùng các kiểu kết cấu

    Bài tập về nhà                     

26

CHƯƠNG 13

KHOA HỌC 

VÀ GIÁO DỤC

1. Bài đọc                 GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM                                

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG 14

KHOA HỌC 

VÀ GIÁO DỤC

(tiếp theo)

1. Hội thoại     VIỆT NAM – MỘT ĐẤT NƯỚC HUYỀN

                        THOẠI

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG  15

   HỌC TẬP VÀ LÀM

  VIỆC Ở VIỆT NAM

 

1. Hội thoại  TÔI ĐANG THEO HỌC ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI         

2. Ngữ pháp

 3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG 16

   HỌC TẬP VÀ LÀM

  VIỆC Ở VIỆT NAM

(tiếp theo)

1. Hội thoại        VIỆT NAM LÀ QUÊ HƯƠNG THỨ HAI 

                            CỦA TÔI        

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG 17

DÃ NGOẠI

1. Hội thoại             CHÚNG TÔI MUỐN KÝ HỢP ĐỒNG        

2. Ngữ pháp

3. Thực hành

    Bài tập về nhà        

26

CHƯƠNG 18

  ÔN TẬP 

DÃ NGOẠI

  (từ  chương13 đến chương 17)

 

Dã ngoại                    CÙNG NHAU TỰ NẤU ĂN

1. Hội thoại   TỔ CHỨC MỪNG SINH NHẬT BẠN PARK                   

2. Luyện cách dùng từ

3. Luyện cách dùng cụm từ

4. Luyện cách dùng các kiểu kết cấu

    Bài tập về nhà                     

26

Kiểm tra

 

Tiến độ

40

Kiểm tra

 

 

Giai đoạn

16

Thi

 

Lấy chứng chỉ

8

                  

            6. Tài liệu, trang thiết bị phục vụ dạy học

6.1. Tài liệu bắt buộc: - Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, Quyển A (A1+A2), Hữu Đạt,

                                       Lê Thị Nhường, NXB Thế giới, 2021.

       6.2. Tài liệu tham khảo

      -Tiếng Việt dành cho người nước ngoài, trình độ A1, A2, Đoàn Thin

                                         Thut (chủ biên), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

                                        - Tiếng Việt Cơ sở (quyển 1,2), Nguyễn Việt Hương, NXB Đại học

                                        Quốc gia Hà Nội, 2009.
 
6.3. Trang thiết bị phục vụ dạy học

7. Tổ chức dạy học

7.1. Phân bổ thời gian

STT

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy-học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp

GIỜ LÊN LỚP

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Thảo luận

Bài tập

Thực hành

1

I. Bài 1

1.1. Tập phát âm a, ă, â; i, ê, e, m, b, p; t, đ, d

1.2. Tập ghép âm

1.3. Đối thoại: ở sân bay

1.4 Ngữ phap 

4

 


8

12

Chuẩn bị tài liệu

 

 

2

II. Bài 2

2.1. Tập phát âm u, ô, o; ie (ia, ya)

2.2. Tập ghép âm

2.3. Đối thoại: ở khách sạn, ở công ty

2.4 Ngữ phap 

4


 

8

12

Ôn bài1

- Hoàn thành bài tập về nhà

 

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

4

3

III. Bài 3

3.1. Tập phát âm: ư, ơ; ươ, ưa;w, v, s, x, r, th 

3.2. Tập ghép âm

3.3. Đối thoại: Khai báo hải quan

2.4 Ngữ phap

4

1

1

6

12

Ôn bài 2

- Hoàn thành bài tập về nhà

4

IV. Bài 4

4.1. Tập phát âm: ư, ơ; ươ, ưa;w, v, s, x, r, th 

4.2. Tập ghép âm

4.3. Đối thoại: Mua vé máy bay

4.4 Ngữ phap

4

1

1

6

12

Ôn bài 3

- Hoàn thành bài tập về nhà

 

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

4

5

V. Chương 1

1. Hội thoại:                           Đón khách ở sân bay;                                               Làm quen

Khai báo tạm trú                                

2. Ngữ pháp: 

  - Câu hỏi với: từ ?; cụm từ phải không?

  - Cách giới thiệu họ, tên

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: 

 

4

2

2

4

12

Ôn bài4

- Hoàn thành bài tập về nhà

6

VI Chương 2

1. Hội thoại:                               Căn hộ tôi thuê;

                                                       Gia đình tôi                          

2. Ngữ pháp:

   - Cách dùng các từ: rất, quá, lắm, bằng, của, nào                    

   - Cách nói “xin lỗi’, “cảm ơn”

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm các từ khó 

 

4

2

2

6

12

Ôn chương 1

- Hoàn thành bài tập về nhà

7

ÔN TẬP Từ bài 1 đến chương 2

 

 

 

 

 

3

8

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

4

9

VII. Chương 3

1. Hội thoại:                      Bạn học tiếng Việt ở đâu 

                                                 Tôi muốn thuê nhà.

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: muốn, có, đã

  - Cách dùng câu hỏi: “có… không?”; “đã… chưa?” 

  - Cách hỏi ngày, tháng

3. Thực hành giao tiếp

4. Luyện phát âm: 

  - Luyện đọc: lớp học tiếng Việt của tôi

  - Luyện phát âm các thanh: sắc, hỏi, ngã, nặng   

 

4

2

 

6

12  

Ôn chương 1

- Hoàn thành bài tập về nhà

  - Đọc trước 

     chương 3

 

 

 

 

 

 

 

10

VIII. Chương 4

1. Hội thoại:                      Bạn học tiếng Việt ở đâu 

                                                 Tôi muốn thuê nhà.

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: muốn, có, đã

  - Cách dùng câu hỏi: “có… không?”; “đã… chưa?” 

  - Cách hỏi ngày, tháng

3. Thực hành giao tiếp

4. Luyện phát âm: 

 

 

4

 

2

6

12

Ôn chương 3

- Hoàn thành bài tập về nhà

  - Đọc trước 

     chương 4

11

IX. Chương 5

1. Tập đọc 

Mùa hạ và mùa đông ở Việt Nam

2. Ngữ pháp: 

  - Cách dùng các từ: cả, mỗi, chỉ

  - Cách dùng các từ : này, kia, đây, đấy, đó

3. Luyện tập:

  - Tập đối thoại            Tôi rất thích học tiếng Việt

4. Luyện phát âm:

 

4

2

2

6

12

Ôn chương 4 Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương 5

12

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

4

13

X. Chương 6

Tập đọc và trả lời câu hỏi :

Tết Nguyên đán ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ hỏi: đâu, bao lâu 

  - Cách dùng các từ chỉ lượng: mấy, bao nhiêu

  - Kiểu câu: “giá của A là …” , “A được gọi là …”

3. Luyện tập

  - Tập đối thoại:            Tôi rất thích Tết Việt Nam,                                      Bạn sang Việt Nam khi nào?

4. Luyện phát âm:

  - Nghe và phân biệt các nguyên âm 

 

4

4

2

4

12

Ôn chương 5 Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

    chương 6

14

XI. Chương 7

1. Hội thoại:                 Bạn gặp bác sĩ chưa?

Ốm phải uống thuốc và kiêng kỹ                 

2. Ngữ pháp:

  -     Cách dùng các từ: bị, được, nên

  - Cách dùng câu hỏi: khi nào? bao giờ?

  - Kiểu câu: A cứ B

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: 

  - nghe và phân biệt nguyên âm uư               

  - Luyện đọc các từ khó phát âm 

 

4

2

2

6

12

Ôn chương 6 Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

  chương 7

15

XII. Chương 8

1. Tập đọc và Đối thoại  

  Lớp học của tôi.                                        

Bạn là người nước nào                            

2. Ngữ pháp:

  - Cách dùng các từ: thuộc, về

  - Cách dùng cặp từ: từ… đến…

  - Cách dùng cấu trúc: A hay B

3. Luyện tập: 

  - Tập nghe - ghi                   Tôi mới học tiếng Việt

  - Luyện đọc                         Bệnh viện ở Hà Nội

4. Luyện phát âm:              

  - Nghe, phân biệt thanh hỏi và thanh ngã

  - Luyện đọc bài đọc và các từ khó

 

 

4

2

 

8

12

Ôn chương 7 Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương 8

16

 ÔN TẬP: từ chương 3 đến chơng 8

 

 

 

 

 

4

17

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

4

18

KiỂM tra giai đoan

 

 

 

 

 

4

 

Học phần A1-A2

STT

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy-học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp

GIỜ LÊN LỚP

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Thảo luận

Bài tập

Thực hành

1

I. Chương X

Hội thoại                                Đến lớp bằng gì?

Giao thông ở Việt Nam.                       

2. Ngữ pháp:

 - Cách dùng các từ: chứ, sao, vâng, ạ

 - Cách dùng động từ: theo, sợ

3. Luyện đọc           Mùa xuân ở Việt Nam

4. Luyện phát âm:

 - Luyện phát âm các từ có nguyên âm đôi iê, uô

 - Nghe và nhận diện các nguyên âm đơn…

 

4

 

1

4

12

Ôn chương IX Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương X

2

II. Chương XI

1.Hội thoại 

Đọc - Hiểu 

Món ăn đặc sản ở Hà Nội.

Văn hóa ẩm thực Việt nam.                                 

2. Ngữ pháp:

 - Cách dùng các từ: chung, riêng, nhỉ, nhé, rồi                                                       

 - Cách dùng cụm động từ: hợp với

 - Cách sử dụng cấu trúc: “vừa..vừa…”

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm:

- Phát âm rõ các từ có vần oa và au

- Đọc và nhận diện                               

các từ có âm đệm w và bán NÂ cuối           

 

4

2

 

3

12

Ôn chương X Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XI

3

III.Chương XII

1. Tập Đọc - Hiểu               Đất nước Việt Nam        

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng các từ: định, còn

- Cách dùng động từ: gồm

- Cách sử dụng cấu trúc: A so với B

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm:

Phát âm rõ các tổ hợp âm có âm gần giống nhau êu,iu 

 

4

 

2

3

12

Ôn chương XI Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XII

4

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

 

5

IV.Chương XIII

Nghe -Ghi: 

Thủ đô của Việt Nam                                  

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng các từ: hẹn, hãy

- Cách dùng cụm từ: phần lớn là

- Cách dùng kiểu câu: A được gọi là B

3. Luyện tập

4. Luyện phát âm: Nghe và phân biệt các âm: ưu, iêu

 

 

4

 

2

3

12

Ôn chương XII Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XII

6

V.Chương XIV

1.Hội thoại                             Mua hang.

Mình đi siêu thị bằng xe đạp

                        

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng các hư từ: đi, rồi 

- Cách dùng so sánh ngang bằng

- Cách dùng so sánh hơn 

3. Luyện tập

4. Luyện ngữ âm: Luyện nghe –ghi: Giao thông ở Hà Nội 

 

 

4

1

 

4

12

Ôn chương XIII Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XIV

7

VI.Chương XV

1. Hội thoại                            Du lịch ở Việt Nam

Cảnh đẹp ở Việt Nam                                             2. Ngữ pháp

- Cách dùng các từ:xong, nhất

- Cách dùng động từ: nhất định

- Cách dùng kiểu:  A là biểu tượng cho B

3. Luyện tập: Tập Đọc - Hiều văn bản                                     Khách du lịch đến Việt Nam                     

4. Luyện ngữ âm: - Luyện nghe -ghi 

 - Nghe và phân biệt các tổ hợp âm gần 

 giống nhau: ắc, oắc

 

 

4

 

2

3

12

Ôn chương XIV Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

  chương XV

8

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

 

9

VII.Chương XVI

1. Đọc- Hiểu 

  Du học ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng đt, cụm đt: theo, buộc phải

 - Cách dùng cụm từ nhấn manh: ngày càng, chủ yếu là 

3. Luyện tập  

- Thực hành đối thoại                                                                                         

4. Luyện ngữ âm: 

- Nghe và phân biệt âm iê và uyê

 

 

4

2

 

3

12

Ôn chương XV Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XVI

10

VIII.Chương XVII

1. Đối thoại:                 Tôi thích đầu tư vào Việt Nam    

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng cụm động từ: đầu tư vào

- Cách dùng cụm từ chỉ thời gian: trước khi, sau khi

- Cách sử dụng cặp từ: trước khi…đã…. 

3. Luyện Nghe - ghi                                             Hà Nội xưa và nay                                                                                          

4. Luyện phát âm: 

   Đọc thật rõ ràng, chính xác các từ có âm i và uy

Vai trò của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12

Ôn chương XVI Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XVII

11

IX.Chương XVIII

1. Đọc – Hiểu                      Sông ngòi ở việt Nam    

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng từ: nguồn

- Cách dùng cụm động từ:  đổ về

- Cách sử dụng cặp từ:  “…đã…. là…”                                    “ không những…mà còn...” 

3. Luyện tập: tập nói chuyện qua điện thoại                                                 Mưa lũ đột ngột quá                                                                                          

4. Luyện ngữ âm: phân biệt các từ có âm iê, uyê và uya

 

 

4

1

1

3

12

Ôn chương XVII Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XVIII

12

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

 

13

X.Chương XIX

1.Tập viết văn 

Tham quan Chùa Hương

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng từ: để

- Cách dùng cụm động từ: nằm ở

- Cách sử dụng các cặp từ:“ …nên…” , càng…càng…

3. Thực hành:

- Luyện Nghe - Ghi            Du lịch tour và Du lịch Bụi

- Luyện nói theo nội dung bài Nghe - Ghi

4. Luyện ngữ âm:- Nghe và phân biệt các âm ac và oac                            - Nghe và phân biệt các âm ai và ay

 

4

 

2

3

12

Ôn chương XIX -- Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XX

14

XI.Chương XX

1. Hội thoại:                   Đây là phòng khám nội khoa.

 Bạn nên gặp bác sĩ                                             

2. Ngữ pháp:

- Cách dùng từ kèm: tự

 - Cách dùng động từ:tư vấn

 - Cách sử dụng cụm từ chỉ thời gian: trước hết

- Cách sử dụng cặp liên từ: nếu…thì…

3. Luyện tập                     

4. Luyện ngữ âm: Nghe và phân biệt các âm oăc và oăt

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12

Ôn chương XX -- Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

   chương XXI

15

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

4

16

XII.Chương XXI

1.Đọc - Hiểu văn bản: 

     Đầu tư ở Việt Nam

2. Ngữ pháp:

 - Cách dùng các liên từ: rằng, mà

  - Cách sử dụng cụm từ: Một trong những

 - Cách sử dụng cặp liên từ: trong khi…thì…

3. Luyện tập:    Tập viết đoạn văn                     

4. Luyện ngữ âm: Nghe và phân biệt các âm iên và iêng

 

 

4

2

 

3

12

Ôn chương XX -- Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

  chương XXI

17

XIII.Chương XXII

1. Nghe - ghi:                                   Chợ hoa Hà Nội

2. Ngữ pháp:

 - Cách dùng từ: đặc biệt

 - Cách sử dụng cụm từ: lúc nào cũng

  - Cách sử dụng cặp liên từ: cả…lẫn…

 - Cách sử dụng: A nói chung và B nói riêng

3. Luyện tập:    Tập viết đoạn văn                     

4. Luyện phát âm các từ có uơ và ua

 

 

4

1

1

5

12

Ôn chương XXI Hoàn thành bài tập về nhà

- Đọc trước 

  chương XXII

18

Kiểm tra tiến độ

 

 

 

 

 

 

19

ÔN TẬP

 

 

 

 

 

 

20

KIỂM TRA GĐ

 

 

 

 

 

 

 

Học phần A2-B1 

Học phần B1-B2 

 

STT

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy-học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp

GIỜ LÊN LỚP

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Thảo luận

Bài tập

Thực hành

1

Bài 1. 

1. Hội thoai

Khám bệnh

2.Nghe và xác định thông tinđúng

3. Giới từ: Trước, trong, sau

4.Liên từ: do, vì

4. Kết cấu: phải+ĐT; nhớ+ĐT; bị +ĐT

 

14

4

4

14

20

Ôn lại học phần

A1-A2

2

Bài 2. 

1. Nghe-ghi

Môi trường và sức khỏe

2.Giới từ: của cho

3. Từ chỉ hướng

4. Kết cấu: thuở+DT/TT

5. Liên từ kép

11

4

4

14

20

- Ôn bài1

- Hoàn thành bài tập về nhà

3

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

4

Bài 3. 

1. Hội thoại

2. Từ kèm: cũng, được

3. Giới từ: bằng

4. Động từ: thấy, lạc

5. Cụm từ khẳng định: Đúng thế, đúng vậy

 

11

4

4

14

20

- Ôn bài2

- Hoàn thành bài tập về nhà

5

Bài 4. 

1.Nghe-nói

Đặc trưng của văn hóa Việt Nam

2. Từ nhấn mạnh: chính, lại, như, thậm chí

3.Kết cấu: bắt buộc+ phải

 

11

2

6

12

20

- Ôn bài 3

- Hoàn thành bài tập về nhà

6

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

5

ÔN TẬP từ bài1 đến hết bài 4

 

 

 

4

15

Đọc lại từ bài 1đến bài 4

6

Bài 5. 

1.Nghe –nói

Việt Nam là một thị trường hấp dẫn

2. Từ kèm: vẫn

3. Từ nhấn mạnh: đặc biệt

4. Từ chỉ sự tăng tiến: ngày càng

5. Kết cấu: từng bước+ĐT

4

6

2

12

20

 - Ôn bài4

- Hoàn thành bài tập về nhà

7

Bài 6

1. Nghe- nói

Bạn đang đọc báo tiếng Việt?

2. Giới từ: về, đối với 

3.Từ biểu thị ý cầu khiến : đi

4.Từ biểu thái: mà, đấy

5. Kết cấu:  ĐT+ rằng

 

4

6

2

12

20

- Ôn bài5

- Hoàn thành bài tập về nh

8

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

9

Bài 7

1. Nghe-nói

Thể thao Việt Nam

2. Từ ghép: đâu đâu

3. Từ kèm: lần lượtthực sự

4.Từ chỉ thứ tự: trước tiên

5.Kết cấu: đến + mức

 

 

4

4

4

12

20

- Ôn bài4

- Hoàn thành bài tập về nh

8

Kiểm tra tiến độ

8

 

 

 

 

 

 

ÔN TẬP

 

 

 

4

20

 

 

Kiểm tra giai đoạn

 

 

 

8

 

 

Học phần B1-B2 

 

STT

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy-học

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị trước khi đến lớp

GIỜ LÊN LỚP

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Thảo luận

Bài tập

Thực hành

1

Bài 8. 

1. Nghe-ghi

Nghệ thuật ẩm thực HàNội

2. Giới từ chỉ mục đích : “để”

3. Từ kèm: “món”

4. Kết cấu:  “làm + từ ”     

5. Kết cấu:     “còn + có

 

13

2

2

10

20

Ôn lại học phần

A1-B1

2

Bài 9

1. Nghe-nói

Đời sống sinh hoạt ở Hà Nội

2. Từ biểu thái: “thế”

3. Từ : quanh

4. Kết cấu:  “hợp + với”, “theo + đại từ 

12

2

2

12

20

- Ôn bài 8

- Hoàn thành bài tập về nhà

3

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

4

Bài 10.  

1. Nghe-nói-đọc

Giáo dục đại học ở Việt Nam

2. Cụm từ : “vẫn còn”

3. Động từ: “trải qua”

4. Kết cấu:  “làm + cho”

5. Kết cấu:  “ĐT + lại”

 

12

 

 

2

 

2

 

12

 

20

- Ôn bài 9

- Hoàn thành bài tập về nhà

5

Bài 11. 

1.Nghe-ghi 

Phát minh sáng chế khoa học ở Việt Nam

1.Từ nhấn mạnh: “ngay cả”

2. Cụm động từ : “đem lại”

3. Kết cấu:  “tự+ ĐT”, “sức + ĐT”

4. Từ có ý nghĩa liệt kê:  “ Chẳng hạn ”

 

12

2

2

12

20

- Ôn bài 10

- Hoàn thành bài tập về nhà

6

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

7

ÔN TẬP từ bài 9 đến hết bài 11

 

 

 

5

20

Đọc lại từ bài 9 đến bài 11

8

Bài 12. 

1.Nghe –nói

Tôi đang theo học đại học ở Hà Nội

2. Từ: “hoặc”, “chắc”

3. Cụm  từ : “gặp + TT”

4. Kết cấu: “mới + ĐT”“ ngại + ĐT” 

 

12

4

2

10

20

 - Ôn bài11

- Hoàn thành bài tập về nhà

9

Bài 13

1. Nghe- nói

Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi

2. Cụn từ: “Chẳng mấy khi”

3. Tổ hợp từ: dành cho, đi vào

4. Kết cấu: “Làm+TT”, “phải +TT’

 

12

2

4

10

20

- Ôn bài 12

- Hoàn thành bài tập về nh

10

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

11

Bài 14

1. Nghe-viêt

Chúng tôi muốn ký hợp đồng

2. Từ : bán, xin

3. Tổ hơp ĐT: chuyển sang

4. Kết cấu: ĐT+ lại

 

 

 

8

5

- Ôn bài4

- Hoàn thành bài tập về nh

12

Kiểm tra tiến độ

4

 

 

 

 

 

13

ÔN TẬP

 

 

 

4

20

 

14

Kiểm tra giai đoạn

 

 

 

8

 

 

15

Thi lấy chứng chỉ

 

 

 

8

 

 

 

 

 

7.2. Lịch trình dạy học

Nội dung chính

   HTTCDH

  Mục tiêu

Phương pháp

Dạy học

Yêu cầu đối với 

   học viên

Bài 1

  Giảng LT

HD phát âm thanh điệu

So sánh

Phát âm đúng thanh điệu

Bài 2

Giảng LT, TH

HD phát âm NÂ và PÂ

   Miêu tả

Phát âm đúng NÂ và PÂ

Bài 3

Giảng LT, TH

HD phát âm NÂ và PÂ

Miêu tả

Phát âm đúng 

NÂ và PÂ

Bài 4

Giảng LT, TH

HD phát âm NÂ và PÂ

   Miêu tả

Phát âm đúng NÂ và PÂ

Chương 1

Giảng LT, TH

  Làm quen 

    Hội thoại

 Biết chào hỏi khi gặp mặt

Chương 2

Giảng LT, TH

Giới thiệu bản thân, gia đình

       Hội thoại

 Biết kể về mình và người thân

Chương 3

Giảng LT, TH

   Hội thoại

    Hội thoại

Biết hỏi ngày tháng, thuê nhà

Chương 4

Giảng LT, TH

   Thời tiết, khí hậu

Tiểu phẩm

Nói về thời tiết, 

cách dùng từ hỏi

ÔN TẬP

  cemina

Các hiện tượng ngữ pháp từ Chương 1 đến 4

   Hỏi-đáp

 Nắm được các từ chỉ mức độ. Các cặp từ đã...chưa, có...không.

Phát âm đúng thanh điệu TV

Chương 5

Thảo luận

Mũa xuân và mùa thu

  Hội thoại

Phân biệt được mùa khí hậu, biết dùng từ chỉ định

Chương 6

Giảng LT, TH

 Tết ở Việt Nam

   Luyện đọc

Hiểu được phong tục Tết Việt Nam

Chương 7

TH

Nói về sức khỏe

    Hội thoại

Biết cách dùng câu bị động, dùng từ :khi nào, bao giờ ...

Chương 8

Thảo luận

 Lớp học của tôi

  Luyện đọc

Biết kể về lớp học và quốc tịch. Ghi nhớ các từ NP

ÔN TẬP

cemina

Các hiện tượng ngữ pháp từ Chương 5 đến 8

TH

Biết dùng các từ hỏi, kiểu câu: từ...đến ..;, A hoặc B...

 

Chương 9

Giảng LT, TH

phương tiện giao thông

Đọc –hiểu

Hiểu được phương tiện giao thông ở HN

Chương 10

Giảng LT, TH

Món ăn đặc sản ở VN

Đọc –hiểu

Hiều được văn hóa ẩm thực VN. Sử dụng được kiểu câu: vừa...vừa

Chương 11

Thảo luận

Đất nước VN

 Nghe-ghi

Hình dung được đât nước Việt Nam. Biết dùng kiểu câu: A so với B

Chương 12

Giảng LT, TH

   Thủ đô Hà Nôi

Nghe-ghi

Ghi nhớ các di tích LS. Biết dùng kiểu câu: A được gọi là B

ÔN TẬP

Thảo luận

Các hiện tượng ngữ pháp từ chương 9 đến  12

    Hội thoại

Biết sử dụng cấu trúc: A so với B; A đượ gọi là; biết dùng  các cụm từ

Chương 13

Dã ngoại

Cửa hàng bách hóa

    Hội thoại

Biết giao tiếp khi mua sắm. Dùng được cấu trúc so sanh hơn và ngang bằng

Chương 14

Giảng LT, TH

Du lịch ở VN, luyện nghe-ghi

Hội thoại

Biết giao tiếp khi du lịch ở VN. Biết dùng cấu trúc: A là biểu tượng cho B

Chương 15

Giảng LT, TH

Du học ở VN, luyện Nghe -ghi

 

Nghe và nhớ được ý chính của bài, biết dùng cấu trúc bị động và các cụm từ: ngày càng, chủ yếu là

Chương 16

Thảo luận

Sang VN du học

Văn hóa VN

Nghe-ghi

Hội thoại

Hiểu được đặc điểm Văn hóa VN. Ghi nhớ các cấu trúc câu

Chương 17

Giảng LT, TH

Đầu tư ở VN,vai trò của doang nghiệp 

   Hội thoại

Hiểu bối cảnh đầu tư ở VN, biết dùng cấu trúc: trước khi… đã…., cụm từ “đầu tư vào”

ÔN TẬP

cemina

Cách sử dụng     các yếu tố ngữ pháp từ bài 14 đến 17

   Hội thoại

Đọc VB và hiểu được nội dung cơ bản. Biết dùng kiều câu: A là biểu tượng cho B; các cụm từ: từ so sánh ngang bằng, cao nhất...

Chương 18

Thảo luận

Sông ngòi ở VN

Đọc –hiểu

Hiều được ý chính của VB

Biết dùng cấu trúc: đã...là...; không những...mà còn...

Chương 19

    TH

Viết thư

   Hội thoại

Viết được đoạn văn ngắn. Biết dùng cấu trúc: vì... nên..., càng...càng...

Chương 20

Giảng LT, TH   

Phòng khám bệnh

   Hội thoại

Biết giao tiếp ở bệnh viện. Dùng được các kiểu câu :Nếu... thì...

Chương 21

Thảo luận

Đầu tư ở VN

Hội thoại

Hiểu được     hướng đầu tư ở VN.Biết dùng cụm từ: Một trong những, cấu trúc: khi...thì...

Chương 22

Giảng LT, TH

Chợ hoa Hà Nội

Ghe- ghi

Kể lại được cảnh chợ hoa ở HN. Nhớ được các kết cấu cú pháp có trong bài

ÔN TẬP

cemina

Cách sử dụng     các  cấu trúc ngữ pháp từ bài 18 đến 22

   TH

Biết dùng các cấu trúc ngữ pháp đã học..Nghe và ghi nhớ được ý chính của đoạn văn

 

Học phần A2 –B1

 

Học phần B1-B2

 

Nội dung chính

   HTTCDH

  Mục tiêu

Phương pháp

Dạy học

Yêu cầu đối với 

   học viên

Chương 9

TH, giải đáp

Du lịch ở Việt Nam

Nghe-nói

Hiểu được du lịch gần và du lịch xa. Biết sử dụng các từ kèm, từ biểu thái, từ quan hệ và một số động từ liên quan đến bài học

Chương 10

Giảng LT, TH

Nghệ thuật ẩm thực Hà Nội

    Đọc-hiểu

Đọc và kể lại được nội dung chính của bài. Sử dụng được các từ ngữ pháp có trong bài học

Chương 11

Giảng LT, TH

Đời sống sinh hoạt ở Hà Nội

    Hội thoại

Kể lại được cuộc đối thoại của Vichto và Sophia. Nắm được các ghi chú ngữ pháp trong bài.

Chương 12

Dã ngoại, giải đáp

Mua bán ở chợ cóc

Tiểu phẩm

Kể được một số thực phẩm bán ở chợ cóc. Nắm được các ghi chú ngữ pháp trong bài.

ÔN TẬP

Cemina, giái đáp

Từ chương 9 đến chương 12

   Hỏi-đáp

Nhớ được các chủ đề và nội dung bài học. Nắm được các kiến thức ngữ pháp cơ bản.

Chương 13

Thảo luận

Giáo dục Đại học ở Việt Nam

  Nghe-ghi

Nhớ được nội dung chính của bài học. Nắm được các kiến thức ngữ pháp cơ bản.

Chương 14

Thảo luận, giải đáp

Phát minh khoa học ở Việt Nam 

Nghe-nói

Kể lại được các phát minh của người Việt Nam. Nắm được các kiến thức ngữ pháp trong bài.

Chương 15

TH, Giải đáp

Học đại học ở Hà Nội

   Nghe-ghi

Nghe và ghi lại được nội dung chính của cuộc hội thoại. Nắm được các kiến thức ngữ pháp trong bài.

Chương 16

Giảng LT, TH

Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi

   Nghe-nói

Nghe và trả lời câu hỏi của GV. Nắm được các kiến thức ngữ pháp trong bài

Chương 17

 Dã ngoại

Ký hợp đồng mua bán

  Nghe- ghi

Nghe và ghi lại nội dung chính của cuộc thoại. Nắm được các kiến thức ngữ pháp trong bài

ÔN TẬP

cemina

 

TH

 

 

 

 

8. Đánh giá học phần/môn học

TT

Phương pháp

Số lượng

Trọng số (%)

Hình thức

đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Ghi chú

1

Đánh giá chuyên cần 

 

10

Điểm danh, đánh giá mức độ tham gia khoá học. 

Tham dự đầy đủ số tiết theo qui định.

- Chấp hành nội quy trong lớp học, chuẩn bị bài đầy đủ.

- Tích cực tham gia học tập, xây dựng bài, thái độ học nghiêm túc

- Hoàn thành giờ tự học. 

 

2

Đánh giá giữa học phần 1 và học phần 2

04

40

- Kiểm tra 0kĩ năng: 

Nghe, NóiĐọcViết. 

- Hình thức: Trắc nghiệm, Tự luận, Vấn đáp.

Theo tiêu chí chấm tương ứng với chuẩn đầu ra của học phần bậc học tương ứng. 

 

3

Đánh giá cuối học phần 1 và học phần 2

02

50

- Tham dự đủ từ 80% trở lên tổng thời lượng của môn học.

- Thi 04 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. 

- Hình thức: Trắc nghiệm, Tự luận, Vấn đáp. 

 

 

VIỆN NGÔN NGỮ 

VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

 

 

 

 Viện trưởng PGS. TS. Nguyễn Hữu Đạt


 

 

 

 

 

Powered by Froala Editor