Viện phương đông

4 năm trước

Tin vui từ Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức

TIN VUI!

Powered by Froala Editor


Tính đến ngày hôm nay, theo kết quả công bố có tới gần 90% các em học sinh theo học ở Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông thi vào các trường chuyên PTTH đã đạt được nguyện vọng của mình. Có nhiều em đỗ từ 2 đến 3 trường chuyên. Tiêu biểu là em:

Nguyễn Hà Minh,

Nguyễn Quang Trực,

Nguyễn Khánh Linh,

Hoàng Danh Thái,

Bùi Đức Hiếu,

Nguyễn Thanh Phúc

Nguyễn Đức Minh,

Vũ Tùng Dương,

Nguyễn Quang Minh,

Phạm trung Kiên,

Nguyễn Công Minh,

Nguyễn Việt Hùng,

Ngô Công Duy,

Đinh Việt Dũng,

Nguyễn Thảo Linh,

Nguyễn Hà My. 

Đây là thành tựu rất đáng tự hào của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông. Có được kết quả ngày hôm nay chúng tôi cũng không quên cảm ơn các bậc phụ huynh, những người có vai trò rất lớn trong việc tạo động để các cháu nỗ lực không ngừng nhằm đạt kết quả cao nhất.

Ban Lãnh đạo Viện tin rằng các em học sinh sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tích cao về học tập, tu dưỡng trong các năm tiếp theo.


Powered by Froala Editor