Viện phương đông

3 năm trước

Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Ngày 28 tháng 10, đoàn cán bộ Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông do PGS.TS, Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt dẫn đầu đã đến chùa Thiên Tự (Phù Lỗ, Hà Nội) để tiến hành các hoạt động nghiên cứu về vai trò của Phật giáo với đời sống của nhân dân địa phương.

Powered by Froala Editor

Cùng đi trong đoàn có TS, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa Phan Văn Bình; Nhà nghiên cứu Văn học Trần Hinh và thành viên của Ban biên tập, Tạp chí khoa học của Viện: ThS. Vũ Ngọc Dung, ThS. Vương Văn Huy.

Tiếp đón và hướng dẫn đoàn đi thực tế tại địa phương là Đại đức Thích Minh Tâm, Chủ trì chùa Thiên Tự.
Powered by Froala Editor