Viện phương đông

3 năm trước

Hoạt động của Trung tâm Kiến trúc - Xây dựng Phương Đông

Trung tâm Kiến trúc - Xây dựng Phương Đông thuộc Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông đang thực hiện xây dựng Đề án: Nhà văn hóa – nghỉ dưỡng cho người cao tuổi.

Powered by Froala Editor

Thứ ba ngày 02 tháng 6 năm 2020, đoàn công tác của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông do Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt dẫn đầu cùng các chuyên gia kiến trúc, xây dựng đã đi thực địa, khảo sát và làm việc với Đối tác để chuẩn bị các phương án triển khai thiết kế và quy hoạch Dự án.Powered by Froala Editor