Viện phương đông

3 năm trước

Các khóa học tiếng Trung tại Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông

Chương trình giảng dạy tiếng Trung bao gồm các học phần: Tiếng Trung giao tiếp cơ bản (kết thúc khóa học, học viên đạt trình độ HSK3), Tiếng Trung giao tiếp dành cho doanh nghiệp, Tiếng Trung giao tiếp VIP dành cho doanh nhân...

Powered by Froala EditorCÁC KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI VIỆN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG

STT

Tên lớp

Số học viên 1 lớp

Thời lượng 2h/buổi

Khung giờ 

Hình thức

Học phí

Ưu đãi

Ghi chú

  1.  

Tiếng Trung giao tiếp cơ bản ( kết thúc khóa học, học viên đạt trình độ HSK3) 

10-15

48 buổi – 4 tháng. Mỗi tuần học 3 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

- Tại Trung tâm

- Online

- 7.200.000 VND/khóa

- 8.600.000 VND/khóa

 

- Tặng giáo trình + đĩa nghe

- Đăng ký nhóm 2 người giảm 20% tổng số học phí

- Đăng ký nhóm 3 người giảm 30% tổng số học phí

 

  1.  

Tiếng Trung giao tiếp dành cho doanh nghiệp

10-15

32 buổi – 4 tháng. Mỗi tuần học 3 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

- Tại Trung tâm

- Online

- Tại doanh nghiệp

Theo hợp đồng thỏa thuận giữa Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông với doanh nghiệp

 

 

  1.  

Tiếng Trung giao tiếp VIP dành cho doanh nhân

01

02-03

04-05

32 buổi – 4 tháng, mỗi tuần học 2 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

20:00-22:00

- Tại Trung tâm

- Online

- Tại địa chỉ học viên yêu cầu

- 17.600.000VND/khóa 

- 20.800.000VND/khóa

- 20.800.000VND/khóa

- Tặng giáo trình + đĩa nghe

 

  1.  

Tiếng Trung trẻ em cơ bản

10

24 buổi – 2 tháng,

mỗi tuần 2 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

- Tại Trung tâm

- Online

- 3.600.000 VND/khóa

- 4.320.000 VND/khóa

 

- Tặng giáo trình + đĩa nghe

- Đăng ký nhóm 2 người giảm 20% tổng số học phí

- Đăng ký nhóm 3 người giảm 30% tổng số học phí

 

  1.  

Tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế - Thương mại

- 7-10

- 01

32 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

- Tại Trung tâm

- Online

- Tại địa chỉ học viên yêu cầu

- 6.400.000 VND/khóa

- 7.040.000 VND/khóa

- 7.040.000 VND/khóa

 

 

- Tặng giáo trình + đĩa nghe

- Đăng ký nhóm 2 người giảm 20% tổng số học phí

- Đăng ký nhóm 3 người giảm 30% tổng số học phí

Điều kiện tiền đề: Học viên có trình độ HSK 3, HSK 4.

  1.  

Tiếng Trung chuyên ngành Du lịch

- 7-10

- 01

32 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

- Tại Trung tâm

- Online

- Tại địa chỉ học viên yêu cầu

- 6.400.000 VND/khóa

- 7.040.000 VND/khóa

- 7.040.000 VND/khóa

 

 

- Tặng giáo trình + đĩa nghe

- Đăng ký nhóm 2 người giảm 20% tổng số học phí

- Đăng ký nhóm 3 người giảm 30% tổng số học phí

Điều kiện tiền đề: Học viên có trình độ HSK 3, HSK 4

  1.  

Tiếng Trung lĩnh vực thương mại điện tử

- 7-10

- 01

32 buổi

8:00-10:00 

9:00-11:00

14:00-16:00

15:00-17:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

20:00-22:00

- Tại Trung tâm

- Online

- Tại địa chỉ học viên yêu cầu

- 6.400.000 VND/khóa

- 7.040.000 VND/khóa

- 7.040.000 VND/khóa

 

 

- Tặng giáo trình + đĩa nghe

- Đăng ký nhóm 2 người giảm 20% tổng số học phí

- Đăng ký nhóm 3 người giảm 30% tổng số học phí

 

  1.  

Kỹ năng biên - phiên dịch (dịch nói + dịch viết) Trung – Việt, Việt – Trung các lĩnh vực:

+ Chính trị - ngoại giao

+ Kinh tế - thương mại

+ Giáo dục

+ Y tế

+ Điện ảnh

+ Khoa học kỹ thuật

+ Đầu tư

+ Xuất nhập khẩu

+ Du lịch

+ Tài chính

+ Lao động và việc làm 

+ Hành chính – văn phòng

 

- 7-10

- 01

Mỗi lĩnh vực 12 buổi

6 buổi phiên dịch + 6 buổi biên dịch

8:00-10:00 

14:00-16:00

16:00-18:00

17:00-19:00

18:00-20:00

19:00-21:00

20:00-22:00

- Tại Trung tâm

- Online

- Tại địa chỉ học viên yêu cầu

- 280.000VND/buổi

- 300.000 VND/buổi

- 300.000 VND/buổi

 

Học viên đăng ký học dịch từng lĩnh vực theo nhu cầu 

 

 

Trung tâm có nhiều thầy cô giáo đã từng học tập làm việc tại Trung Quốc, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động thực tiễn có thể giúp người học nhanh chóng nắm được cách giao tiếp và biên phiên dịch tiếng Trung một cách hiệu quả nhất

ĐĂNG KÍ HỌC TẠI

Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông.

Địa chỉ: BT7, Lô 1, Tổ 2, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. ĐT: 024.35544541

* Liên hệ tư vấn:

1. Email: nhuongldcd@gmail.com hoặc nhuongxbld@yahoo.com.vn

Tel:    0919 025206    hoặc     0963 357178

2.Email: thuy81np@yahoo.com hoặc tranganhthuythanh@gmail.com

Tel:    08 669 777 26                  

Trợ lí Đào tạo - Tuyển sinh : 

Email: vienphuongdongvn@gmail.com

Tel: 024 35 544 541

 

Powered by Froala Editor