Viện phương đông

3 năm trước

PGS Vương Toàn tặng sách

PGS.TS Vương Toàn mới gửi tặng PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông cuốn sách quí “Tên gọi các dân tộc và Nhóm địa phương ở Việt Nam” vừa được xuất bản.

Powered by Froala Editor


Cuốn sách mới xuất bản này là kết quả của 20 năm miệt mài sưu tầm tư liệu của PGS.TS Vương Toàn. "Tên gọi các dân tộc và nhóm địa phương ở Việt Nam" dày 193 trang, ngoài phần "Lời nói đầu", "Phụ lục" và "Tài liệu tham khảo" còn có bài tổng quan về "Tộc danh trong đời sống ngôn ngữ ở Việt Nam". Phần chính của cuốn sách là "Sổ tay tộc danh Việt Nam" chứa các mục từ xếp theo thứ tự alphabet. Mỗi mục từ cung cấp thông tin cơ bản về tên gọi, ý nghĩa tên gọi và ví dụ cho thấy tên gọi này đã được sử dụng như thế nào trong đời sống ngôn ngữ ở Việt Nam. Với những thông tin trên, rõ ràng đây là một cuốn sách vô cùng hữu ích đối với tất cả mỗi người, từ các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và những người quan tâm đến các vấn đề tộc người...

Cuốn sách đang được lưu tại thư viện của viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông. Mời độc giả của viện đón đọc!


Powered by Froala Editor