Viện phương đông

1 tháng trước

CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH LIÊN BANG NGA

cHÚC MỪNG qUỐC KHÁNH LIÊN BANG NGA 12/6/2024

Powered by Froala Editor

                                                          

NHẬN DỊP QUỐC KHÁNH LIÊN BANG NGA, THAY MẶT VIỆN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG KÍNH CHÚC NƯỚC NGA LUÔN HÙNG MẠNH, VỮNG VÀNG TRONG MỌI HOÀN CẢNH VÀ PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG; KÍNH CHÚC TỔNG THỐNG PU TIN VÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NGA LUÔN MẠNH KHỎE,  KÍNH CHÚC NGÀI ĐẠI SỨ LIÊN BANG NGA, NGÀI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA NGA, NGÀI TUỲ VIÊN NỘI VỤ, NGÀI TUỲ VIÊN VĂN HÓA VÀ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI HÀ NỘI LUÔN MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC, NHIỀU THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC, VUN ĐẮP TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NGA NGÀY CÀNG THẮM THIẾT, BỀN VỮNG.

                                                                        VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHƯỚNG ĐÔNG

                                                                                                           PGS.TS NGUYỄN HỮU ĐẠT

Powered by Froala Editor