Viện phương đông

3 tháng trước

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Theo chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông và Học viện An ninh Nhân dân, trong khóa học Tiếng Việt đầu tiên của cán bộ, học viên Bộ Nội vụ Cu Ba, bộ sách “Tiếng Việt dành cho người nước ngoài” (NXB Thế giới, 2021, NXB Văn học, 2024) đã được các bạn có kinh nghiêm triển khai giảng dạy với nhiều hình thức phong phú

Powered by Froala Editor

                                                                              HỢP TÁC ĐÀO TẠO

    Theo chương trình hợp tác đào tạo giữa Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông và Học viện An ninh Nhân dân, trong khóa học Tiếng Việt đầu tiên của cán bộ, học viên Bộ Nội vụ Cu Ba, bộ sách “Tiếng Việt dành cho người nước ngoài” (NXB Thế giới, 2021, NXB Văn học, 2024) đã được các bạn có kinh nghiêm triển khai giảng dạy với nhiều hình thức phong phú. Một trong các hình thức đó là đưa học viên đi dã ngoại tại các lễ hội và các buổi sinh hoạt văn hóa của người Việt. Dưới đây là hình ảnh của PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thùy và các học viên tại lễ hội Bắc Ninh và các nhà văn hóa. 

 
   

 


Powered by Froala Editor