Viện phương đông

29 ngày trước

DỰ HỘI THẢO BÀN VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

PGS TS Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt đã đến trụ sở của Trung ương Hội tại ngõ 19, Duy Tân, Quận Cầu Giấy Hà Nội tham dự Hội thảo Khoa học bàn về Hợp tác Quốc tế của các tổ chức và các đơn vị trực thuộc.

Powered by Froala Editor

DỰ HỘI THẢO BÀN VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

          Nhận lời mời của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,sáng ngày tháng 6 năm 2024, PGS TS Viện trưởng Nguyễn Hữu Đạt đã đến trụ sở của Trung ương Hội tại ngõ 19, Duy Tân, Quận Cầu Giấy Hà Nội tham dự Hội thảo Khoa học bàn về Hợp tác Quốc tế của các tổ chức và các đơn vị trực thuộc.


          Sau phần giới thiệu đại biểu, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội lên phát biểu khai mạc, nhưng có nội dung giống như một báo cáo đề dẫn. Bài phát biểu tổng kết các hoạt động Hợp tác Quốc tế của LHH năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 với nhiều nội dung phong phú. Trong đó, nổi bật là:

  • Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chính thức tham gia  Hội đồng Khoa học Quốc tế.
  • Tham gia vào Liên đoàn kỹ sư các nước ASEAN với 80 chuyên ngành khác nhau. Nhiều kỹ sư Việt Nam đã than gia vào Thị trường lao động thế giới.
  • Có 638 kỹ sư Việt Nam có bài đăng tại các nước ASEAN.
  • Đã tham gia với tư cách là Quan sát viên của hai tổ chức Quốc tế khác.

          Sau báo cáo của PGS.TS Phạm Ngọc Linh là báo cáo của bà Phạm Phương Chi, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Báo cáo nhấn mạnh công tác xây dựng và triển khai hoạt động đối ngoại hàng năm của LHH. Tiếp theo là báo cáo của Phó Trưởng ban Hợp tác Quốc tế của LHH giới thiệu Quy chế quản lý các nguồn viện trợ từ nước ngoài và việc Ban hành qui trình hướng dẫn cụ thể.

          Báo cáo cuối cùng đi sâu vào các nội dung trong quản lý viện trợ không hoàn lại do bà Nông Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Các báo cáo đều thu hút và gây sự chú ý của các đại biểu đến dự.

          Sau 15 phút giải lao, Hội nghị chuyển sang phần chia sẻ của một số tổ chức KH&CN trực thuộc. Mục cuối của Hội thảo là mục thảo luận với nhiều ý kiến đa dạng và phong phú.


          

Powered by Froala Editor